« Back
« Back

Helena Skarle er utnevnt til leder for pasienthandling Europa og Asia.

31.05.2018

Helena Skarle er utnevnt til leder for pasienthandling Europa og Asia. Helena har vært ansatt hos Handicare Group siden 2015. Hun rapporter til Handicare konsernsjef Asbjørn Eskild og er medlem av konsernledelsen.

Helena Skarle er utnevnt til Patient Handling Europe og Asia, et forretningsområde innen Handicare Group, som har en omsetning på ca. 270 MSEK. Patient Handling selger løsninger for ulike typer pasientflyttinger til sykehus og sykehjem. Produktspekteret består av mobile personløftere,takheiser, samt manuelle forflytningshjelpemidler for manuell overflytning og posisjonering av brukere samt for støtte ved mobilisering.

Helena ble født 1985 og har en bachelor i økonomi fra Stockholms School of Economics. Helena har vært ansatt hos Handicare Group siden 2015 og rapporterer til Handicare konsernsjef Asbjørn Eskild og er medlem av konsernledelsen.

 

Pressrelease, Stockholm, 2018-05-22

Tags: