« Back
« Back
« Back

Kommandobil, brann:

Handicare leverer kommando-, røykdykker-, førsteinnsats- og feierbiler til brann og redningsetatene

Våre kjøretøy bygges i nært samarbeid med kunden for å sikre kjøretøy med et godt arbeidsmiljø og hensiktsmessige løsninger for tjenestens ulike behov.
Vi bruker varslingsutstyr, ekstralys og arbeidslys av nyeste teknologi. Alle produkter er godkjent i forhold til gjeldende regler.
Vårt mål er å gi brukerne en sikker og enklere hverdag.

Kontakt oss om dette produktet


The personal data that you enter on our web pages will be processed according to our privacy policy