« Back
« Back

NAV Hjelpemidler

Handicare tilbyr komplette løsninger som gjør at man kan bo hjemme fremfor å flytte på institusjon. Riktig tilpasset utstyr som personløftere, senger, løftestoler, baderomsutstyr og rullestoler gjør hverdagen enklere for den som har nedsatt funksjonsevne og for pleie- og omsorgspersoner.