« Back
« Back

Trapper med sving/repos

Trappeheis Minivator 2000

Markedets beste tilpassing av skinne til trapp med løsning for snublefare ved dør og passasje nær skinnen på øvre og nedre repos

Trappeheis Freecurve Elegance

Trygg, stabil og komfortabel selv i de mest kompliserte trapper, med lite plasskrevende løsninger for skinne-avslutning på øvre og nedre repos