« Back
« Back

SystemRoMedic™ – Forflytnings- og løfthjelpemidler

SystemRoMedic™ er navnet på Handicares unike konsept for enkle forflytninger, markedets bredeste og mest komplette sortiment av smarte, brukervennlige og sikre forflytnings- og løftehjelpemidler utviklet for å gjøre livet enklere, både for brukere og medhjelpere. SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for alle typer forflytningsbehov. Fra de enklest tenkelige til de mest komplekse, fra de letteste til de tyngste. I konseptet inngår det hjelpemidler for fire kategorier av forflytninger:

  • Overflytning, hjelpemidler for forflytning av brukere mellom to enheter.
  • Posisjonering, hjelpemidler for posisjonsendring innenfor samme enhet.
  • Støtte, hjelpemidler for støtte ved mobilisering, f.eks. ved oppreisning eller gåtrening.
  • Løft, hjelpemidler for manuelle og mekaniske løft av brukere.

 

For alle forflytningssituasjoner og for alle brukere

SystemRoMedic™-konseptet tilbyr sikre løsninger for 14 ulike forflytningssituasjoner, og det dekker i prinsippet alle sammenhenger der det uføres ulike forflytninger. De manuelle hjelpemidlene, sammen med det heldekkende sortimentet for mekaniske løft av brukere, gjør det mulig å skape individuelt tilpassede løsninger for brukere med ulike funksjonsnivåer og ulike muligheter til aktiv medvirkning. Hjelpemidlene dekker alt fra aktive og delvis aktive brukere til helt passive brukere.

Bedre arbeidsmiljø og pleiekvalitet

Vår filosofi går ut på at brukeren alltid skal medvirke etter evne i sin egen forflytning. Jo mer aktiv brukeren er, desto enklere blir forflytningen for medhjelperen. Brukerens egenaktivitet styrker ikke bare musklene, men også brukerens opplevelse av selvstendighet og verdighet. På den måten kan vi forbedre livskvaliteten for brukeren samtidig som arbeidet blir både enklere og sikrere for medhjelperen.

Betydelige kostnadsbesparelser

Antallet mennesker som behøver hjelp med å forflytte seg, øker hele tiden. Belastningsskader og ulykker er dessuten et enormt arbeidsmiljø- og sikkerhetsproblem som utgjør svært store kostnader innenfor pleie og omsorg. SystemRoMedic™ tilbyr enkle løsninger med gode resultater og skaper samtidig muligheter til betydelige kostnadsbesparelser. 

I løpet av de mer enn 30 årene vi har utviklet og levert SystemRoMedic™, har vi sett hva våre løsninger kan gjøre for mennesker. Det inspirerer oss til å fortsette å utvikle nye hjelpemidler og forflytningsmetoder.

Vi elsker jo enkle forflytninger!